Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne śniadanie biznesowe organizowane przez Dom Maklerski TMS Brokers SA, we współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Transakcje dokonywane w walucie obcej powodują, że podmioty gospodarcze narażone są na występowanie ryzyka kursowego. Ryzykiem tym można nie tylko odpowiednio zarządzać, ale także niemal uniezależnić swój wynik finansowy od wpływu wahań rynku walutowego.
Podczas śniadania biznesowego, eksperci zajmujący się na co dzień współpracą z przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych czy zmiennych cen surowców zaprezentują jak skutecznie identyfikować ryzyko i jak sobie z nim radzić za pomocą prostych metod, strategii i narzędzi analizy rynku.

Spotkanie poprowadzą

Bartosz Sawicki

Dyrektor Departamentu Analiz

Beata Biłous

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu

Łukasz Pawlaczyk

Doradca Klienta Korporacyjnego

Zobacz szczegóły
+ -
x
Dyrektor Departamentu Analiz
Szef zespołu analityków, wielokrotnie nagradzanego za trafność prognoz, m.in przez agencję informacyjną Bloomberg, FX Week, Puls Biznesu oraz Gazetę Giełdy Parkiet. Aktywny komentator sytuacji rynkowej i gospodarczej w mediach, odpowiedzialny za rozwój serwisu dla inwestorów TMS NonStop. Pasjonat analizy technicznej oraz polityki pieniężnej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału Finanse Międzynarodowe i Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe.
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej, w tym w bankowości korporacyjnej, w departamentach związanych ze sprzedażą kredytów, analizą danych finansowych firm oraz rozwojem produktów finansowania i obsługi handlu zagranicznego. W swojej pracy wspomagała duże, średnie jak i małe przedsiębiorstwa w uzyskaniu finansowania bieżącego i inwestycyjnego oraz w zabezpieczaniu ryzyka związanego z realizowanymi transakcjami zagranicznymi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej.
Doradca Klienta Korporacyjnego
Ekspert w Departamencie Doradztwa Korporacyjnego TMS Brokers, doradzający firmom w zakresie instrumentów i strategii pochodnych, umożliwiających efektywne zabezpieczenie ryzyka walutowego i stóp procentowych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału ekonomiczno-socjologicznego.

Administratorem Twoich danych jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. Kliknij i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Miejsce spotkania

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,
sala posiedzeń nr 1, parter

Godzina

10:00 – 14:15

Data spotkania

3.10.2019 r.

Czas trwania

4:15h

Rejestracja uczestników godz. 09:45

Powitanie godz. 10:00 – 10:15

Przywitanie uczestników przez Pana Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Prezentacja Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Blok I godz. 10:15 – 11:45

  1. Miejsce złotego w międzynarodowym systemie walutowym.
  2. Sytuacja na rynku stóp procentowych oraz perspektywy polityki monetarnej głównych banków centralnych.
  3. Prognozy kursów walutowych TMS Brokers.

Przerwa kawowa - brunch
godz. 11:45 - 12:15

Blok II godz. 12.15 – 14:15

  1. Zagrożenia płynące z braku zabezpieczenia ryzyka walutowego.
  2. Cele zarządzania ryzykiem walutowym.
  3. Zabezpieczenie różnic księgowych vs. marży handlowej.
  4. Analiza stosowanych w praktyce instrumentów pochodnych i strategii hedgingowych.
Masz
pytania?

Zadzwoń na numer:

22 276 62 59