Jak możesz zostać Klientem Profesjonalnym?

Co przysługuje Klientowi Profesjonalnemu

  • do 200:1 – wyższy poziom dźwigni finansowej.
  • 20 000€ – ochrona przed ujemnym saldem.
  • indywidualna obsługa maklera papierów watrościowych.

Wypełnij formularz:

Kto jest administratorem Twoich danych?

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać status Klienta Profesjonalnego

Są na to 3 sposoby:
I
Klienci z doświadczeniem
Kto Warunki Niezbędne dokumenty
Klienci indywidualni i firmy mające doświadczenie w tradingu Zawarcie średnio 10 transakcji na kwartał w ostatnim roku np. 10 transakcji po 0,5 lota EURUSD. Posiadacze rachunku w TMS nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów. Posiadacze rachunków u innych brokerów – wyciąg z konta.
Posiadanie portfela instrumentów finansowych ze środkami pieniężnymi o wartości minimum 500 000 euro. Posiadacze rachunku w TMS nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów. Posiadacze rachunków w innych instytucjach – wyciąg z konta bankowego lub rachunku inwestycyjnego.
Minimum roczne doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej nt. instrumentów finansowych lub usług maklerskich. Pobierz wniosek. Dokumenty potwierdzające historię zatrudnienia (świadectwo pracy) lub CV.
II
Firmy zawierające transakcje na własny rachunek
Kto Warunki Niezbędne dokumenty
Firmy z katalogu Klientów Profesjonalnych (z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub których poboczną działalnością jest PKD 64.99Z np. regulowany kantor. Oświadczenie.
Firmy, których podstawą działalności jest PKD 64.99.Z w rejestrze np.:
  • Bank
  • Firma inwestycyjna
  • Inna instytucja finansowa
Pobierz wniosek.
Wyciąg z KRS.
III
Firmy spełniające wymagania kapitałowe
Kto Warunki Niezbędne dokumenty
Firma, która spełnia określone wymagania kapitałowe. Firma, która spełnia wymagania kapitałowe np.: wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro. Pobierz wniosek. Roczne sprawozdanie finansowe.
Poznaj wszystkie cechy statusu Klienta Profesjonalnego: Kim są klienci profesjonalni?

To klienci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę z zakresu inwestycji, pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klientów Profesjonalnych nie dotyczą nowe ograniczenia poziomu dźwigni wprowadzane przez ESMA.

Wyższy poziom dźwigni finansowej

Jako klient profesjonalny będziesz mógł przeprowadzać transakcje z wyższą dźwignią finansową niż klient detaliczny.

Zmniejszone wymogi depozytów zabezpieczających (zwiększona dźwignia finansowa)

Jako klient profesjonalny, możesz handlować z 20-krotnie niższymi wymogami depozytu zabezpieczającego niż w przypadku klientów indywidualnych, z maksymalną dźwignią finansową na parze EURUSD 200:1, oraz z maksymalną dźwignią finansową 100:1 dla par walutowych, indeksów CFD i towarów CFD.

Ochrona przed ujemnym saldem

Jako klient profesjonalny, otrzymujesz ochronę salda przed wpadnięciem w debet do wysokości 20 000 €.

Ochrona Twoich środków

TMS Brokers uczestniczy systemie chroniacym środki Klientów w razie bankrutcwa brokera - odpowiedzialny jest za to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Wydzielenie Twoich środków

Nadal będziemy przechowywać i utrzymywać Twoje środki (cała wartość rachunku) na wydzielonych rachunkach bankowych, gdzie są oddzielone od kapitałów TMS Brokers.

Zmiana twojej kategorii klienta

W dowolnym momencie zachowujesz prawo do zmiany kategorii klienta na inną.